DANIŞMA KURULU

Türk Dünyası: Erdem Karagöl

Sosyal Politikalar: Hasan Gömleksiz

Çevre Politikaları: Mehmet Hayri Cüneydi

Kentleşme ve Yerel Yönetimler: İsmail Köksal