MTP

  İLKELERİMİZ

  İLKELERİMİZ
   
  1. Bağımsızlık
  2. Milliyetçilik
  3. Devletçilik
  4. Adalet ve Demokrasi
  5. Eğitim ve Kültür
  6. Üretim ve Paylaşım
  7. Bilim ve Gelişim

  *1. Bağımsızlık
  Ferdi, milli, ekonomik ve siyasi anlamda bağımsızlık birinci ilkemiz olduğu gibi olmazsa olmaz ana ilkemizdir. Biz bağımsızlık dediğimiz zaman "tam bağımsızlık" dediğimiz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediğimiz anlaşılmalıdır.
  Siyasal hiçbir tanımlama ve siyasal hiçbir değer milletimizin ve devletimizin bağımsızlığının üstünde olamaz. Bu nedenle Avrupa Birliği ve NATO gibi egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kısmen bile olsa devri ve/veya kontrolü anlamına gelebilecek bütün birliklere karşı olduğumuz bilinmelidir.
  Biz uluslararası bütün işlerde ve ilişkilerde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yeniden düzenlenerek adil bir şekilde çalıştırılması gerektiğine inanıyoruz.
  Biz; Türk Milleti'nin varlığı/birliği/bütünlüğü ve bağımsızlığı üzerinde hiçbir kişi, kurum veya irade kabul etmeyiz.
  Söz konusu milletimizin bağımsızlığı olduğunda bizim için tek yol vardır: "Ya istiklâl, ya ölüm."


  *2. Milliyetçilik
  Milletini sevmek, milletine mensubiyet şuuru ve aidiyet gururu ile bağlı olmak; milletinin milli, manevi bütün ortak değerlerine sahip, bağlı ve saygılı olmak demektir.
  Bizim milliyetçilik anlayışımız; inançlarımızı, maneviyatımızı reddeden şuursuz ırkçılık anlayışını kabul etmediği kadar milliyetimizi ve aidiyetimizi reddeden soysuz milliyetçilik anlayışını da kabul etmeyen bir milliyetçiliktir.
  Bizim milliyetçiliğimiz bizi biz yapan inançlarımızı, millî ve manevi değerlerimizi aynı gönülde yaşatan bir milliyetçiliktir.
  Bizim milliyetçiliğimiz; inançsız ve soysuz olmayanların milliyetçiliğidir.
  Bizim milliyetçiliğimiz, zekâtın veriliş ölçüleri esası ile yakınlarından başlayarak öncelikle bütün milletini ve nihai olarak bütün insanlığı kucaklamayı hedefleyen bir milliyetçiliktir.
  Bizim milliyetçiliğimiz dostuna olduğu kadar düşmanına da adaletle yaklaşabilen, cephede aç düşman askerine ekmek ve su verebilen, siperde yaralı düşman askerinin yarasını sarabilen, insan olmanın sembolü vatan evlâtları’nın milliyetçiliğidir.
  Bizim milliyetçiliğimiz "Vatan sevgisi imandandır” inancını "Ne mutlu Türküm diyene" diyebilmenin gururunu "Varlığımız Türk varlığına armağan olsun" diyebilmenin fedakârlığını yanyana taşıyabilenlerin milliyetçiliğidir.
  Bizim milliyetçiliğimiz; kökü mazide, gözü âtide olan binlerce yıllık Türk Milliyetçiliği'dir.


  *3. Devletçilik
  Milletimizin vatanı ile bölünmez / bölünemez bütünlüğünün temsilcisi ve hukuki teminatı devletimizdir. Biz devlet veya devletçilik dediğimiz zaman; yöneticilerini milletin seçtiği devlet şekli olan Cumhuriyetçilik dediğimiz anlaşılmalıdır.
  Bu nedenle ilkemizi "Devletçilik ve Cumhuriyetçilik" olarak da ifade edebiliriz.
  Devletçilik anlayışımızın temeli; milletimize hizmet eden, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunda öz olarak belirtilen devlet anlayışını hakim kılmaktır. Asil milletimizin asırlardır devletimizi baba olarak görmesinden dolayı ve devletimize yakıştırdığı "Devlet Baba" anlayışını yeniden tesis etmektir.
  Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletimize ait olduğu, cumhuriyet nitelikli, milletimizin varlığını / birliğini / bütünlüğünü / huzurunu ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, milletimize hizmet etmekle gurur duyan bir devlet...
  "Milleti için; gündüz oturmayan, gece uyumayan bir devlet..." Adaleti ve güvenliği sağlamış, hakkı ve hukuku
  üstün tutan, adil ve güvenilir bir devlet...
  Bizim devlet ve devletçilik anlayışımız budur.


  *4. Adalet ve Demokrasi
  Adalet: Dünyamızın ve insanın yegane varlık sebebi…
  Adalet, adil olmak...
  Masumu korurken masuma olduğu kadar suçluya da adil olabilmek...
  Adalet; kendimize, insana, millete, doğaya, devlete, inançlara, herkese ve herşeye adalet...
  Adalet; bizim anladığımız / bizim istediğimiz devletin temeli, asli görevi...
  Adaletin olmadığı yerde ne olabilir ki: Kan, gözyaşı, acı ve ızdırap... Bu nedenle adalet...
  Hepimiz için, herkes için ve her zaman adalet...
  Demokrasi; milli irade...
  Demokrasi; milletin iktidarı...
  Demokrasi; yöneticileri milletin seçim yoluyla görevlendirmesi...
  Demokrasi; bir yaşam biçimi ve hayat felsefesi…
  Demokrasi; herkesin kendisini özgürce ifade edebilmesi, inançlarını dilediği gibi yaşayabilmesi... İşte bu nedenle demokrasi...
  Ne sahte adalet, ne sahte demokrasi...
  Sözde değil özde adalet ve demokrasi...
  Bütün insanlık alemi için adalet ve demokrasi...


  *5. Eğitim ve Kültür
  Milleti millet yapan asli unsur dil'dir. Dil aynı zamanda eğitimin, kültürün, edebiyatın ve sanatın da ana temelidir.
  Bu nedenle eğitim ve kültür politikalarımız dilimiz Türk'çe temeli üzerine kurulmuştur.
  Eğitim; en küçük yaşta aileden başlayarak okul ve sosyal çevre ile devam eden eğitme/öğretme sürecidir. Doğduğumuz günden başlayıp mezarda biten eğitim süreci günümüzü ve gelecek nesilleri birebir ilgilendirdiği için hükümetlerin keyfi politikalarına bırakılamayacak kadar ciddi bir devlet uygulaması haline getirilecektir.
  Eğitim politikamız milletimizin milli ve manevi değerlerine, kültürüne birebir bağlı nesiller yetiştirmek için akıl, bilim ve inançla çağa uygun yeniden ve acilen düzenlenecektir.
  Kültür dünümüzün bugünümüze getirdiği sonuç ise, eğitim; bugünü anlamanın ve yarına bırakabileceklerimizin yegâne yoludur.
  Eğitim; ilgili bakanlığımızın isminde olduğu gibi "milli" olacak, mutlu, huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşama hakkına sahip olduğuna inandığımız evlatlarımızı kültürümüze ve çağa uygun bir şekilde eğiterek yarınlarımızı hazırlayacaktır.
  Başımızı kuma gömmeden ve özümüzden kopmadan; bilmediklerimizi öğrenerek, bildiklerimizi öğreterek/paylaşarak bize yakışan şekilde yaşamanın yolu: Eğitim ve Kültür.


  *6. Üretim ve Paylaşım
  "Üretmeyen tükenir, adil bölüşmeyen savaşır." Ekonomide, üretim/tüketim/paylaşım dengesinde ana ilkemiz budur.
  İnsanın insanca yaşaması için gereken üretim kadar paylaşım da adil olmazsa toplumda sosyal denge bozulur.
  Yapmamız gereken birlikte üretmek ve adil paylaşımı sağlayacak ekonomik/yasal düzenlemeleri hayata geçirmek olacaktır.
  Her siyasi sistemin kendine has bir ekonomi modeli ve/veya her ekonomik sistemin bir siyasal modeli vardır. Bizim
  ekonomide esas aldığımız üretim/tüketim/paylaşım dengesini kurmak, milli geliri arttırarak geliri tabana yaymak suretiyle gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmek ve insanımıza insanca bir yaşam modeli sunmak olacaktır.
  Üretim/tüketim/paylaşım dengesini kurarken üretimi ve istihdamı arttırmak kadar dışa bağımlılığı kaldırmak ana
  esaslarımızdan birisi olacaktır.
  Ekonomiye ve insana ayrı gözlüklerle, çifte standartlarla bakmak bizim insan ve adalet anlayışımıza uygun değildir. Hak yemeyeceğiz, sömürmeyeceğiz… Milletimizin hakkının yenmesine ve sömürülmesine de asla izin vermeyeceğiz.
  Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Birlikte üreteceğiz, adaletle paylaşacağız, mutlu ve huzurlu, insanca yaşayacağız.


  *7. Bilim ve Gelişim
  Bütün işlerimiz bilimsel esaslar içinde ve milletimizin gelişmesine hizmet eder şekilde olmalıdır.
  Akıl ve bilime aykırı, kültürümüzle ve inançlarımızla bağdaşmayan, milletimizin gelişmesinde fayda sağlamayacak içi ve sonu boş uygulamalara asla izin verilmemelidir. Milletimizin zaman, güç ve insan kaybına tahammülü yoktur.
  Bize düşen; çözüm üretmek, akıl, bilim ve inançla milletimizin gelişmesi için çaba harcamak, projeler geliştirip uygulamak ve mutlaka sonuç almak olmalıdır.

  MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ

  26.08.2011
  3984

  Benzer Konular
 • - ATAMIZ
 • - Balıkesir Hutbesi
 • - Bursa Nutku
 • - Gençliğe Hitâbe
 • - İstiklâl Marşımız

DUYURU

ANKET

Ülkemizin en önemli sorunu nedir?


Değerlendir

Video Galeri
Teşkilatlarımızdan Haberler
* OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KURULTAY KARARI

* PARTİMİZE ÜYE OLABİLMENİZ İÇİN*

* Millî Mutabakat Çağrısı

* MTP SANDIĞA GİTMİYOR

* SÖZ KONUSU VATANSA...

Foto GaleriİLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ
 
1. Bağımsızlık
2. Milliyetçilik
3. Devletçilik
4. Adalet ve Demokrasi
5. Eğitim ve Kültür
6. Üretim ve Paylaşım
7. Bilim ve Gelişim

*1. Bağımsızlık
Ferdi, milli, ekonomik ve siyasi anlamda bağımsızlık birinci ilkemiz olduğu gibi olmazsa olmaz ana ilkemizdir. Biz bağımsızlık dediğimiz zaman "tam bağımsızlık" dediğimiz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dediğimiz anlaşılmalıdır.
Siyasal hiçbir tanımlama ve siyasal hiçbir değer milletimizin ve devletimizin bağımsızlığının üstünde olamaz. Bu nedenle Avrupa Birliği ve NATO gibi egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın kısmen bile olsa devri ve/veya kontrolü anlamına gelebilecek bütün birliklere karşı olduğumuz bilinmelidir.
Biz uluslararası bütün işlerde ve ilişkilerde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yeniden düzenlenerek adil bir şekilde çalıştırılması gerektiğine inanıyoruz.
Biz; Türk Milleti'nin varlığı/birliği/bütünlüğü ve bağımsızlığı üzerinde hiçbir kişi, kurum veya irade kabul etmeyiz.
Söz konusu milletimizin bağımsızlığı olduğunda bizim için tek yol vardır: "Ya istiklâl, ya ölüm."


*2. Milliyetçilik
Milletini sevmek, milletine mensubiyet şuuru ve aidiyet gururu ile bağlı olmak; milletinin milli, manevi bütün ortak değerlerine sahip, bağlı ve saygılı olmak demektir.
Bizim milliyetçilik anlayışımız; inançlarımızı, maneviyatımızı reddeden şuursuz ırkçılık anlayışını kabul etmediği kadar milliyetimizi ve aidiyetimizi reddeden soysuz milliyetçilik anlayışını da kabul etmeyen bir milliyetçiliktir.
Bizim milliyetçiliğimiz bizi biz yapan inançlarımızı, millî ve manevi değerlerimizi aynı gönülde yaşatan bir milliyetçiliktir.
Bizim milliyetçiliğimiz; inançsız ve soysuz olmayanların milliyetçiliğidir.
Bizim milliyetçiliğimiz, zekâtın veriliş ölçüleri esası ile yakınlarından başlayarak öncelikle bütün milletini ve nihai olarak bütün insanlığı kucaklamayı hedefleyen bir milliyetçiliktir.
Bizim milliyetçiliğimiz dostuna olduğu kadar düşmanına da adaletle yaklaşabilen, cephede aç düşman askerine ekmek ve su verebilen, siperde yaralı düşman askerinin yarasını sarabilen, insan olmanın sembolü vatan evlâtları’nın milliyetçiliğidir.
Bizim milliyetçiliğimiz "Vatan sevgisi imandandır” inancını "Ne mutlu Türküm diyene" diyebilmenin gururunu "Varlığımız Türk varlığına armağan olsun" diyebilmenin fedakârlığını yanyana taşıyabilenlerin milliyetçiliğidir.
Bizim milliyetçiliğimiz; kökü mazide, gözü âtide olan binlerce yıllık Türk Milliyetçiliği'dir.


*3. Devletçilik
Milletimizin vatanı ile bölünmez / bölünemez bütünlüğünün temsilcisi ve hukuki teminatı devletimizdir. Biz devlet veya devletçilik dediğimiz zaman; yöneticilerini milletin seçtiği devlet şekli olan Cumhuriyetçilik dediğimiz anlaşılmalıdır.
Bu nedenle ilkemizi "Devletçilik ve Cumhuriyetçilik" olarak da ifade edebiliriz.
Devletçilik anlayışımızın temeli; milletimize hizmet eden, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunda öz olarak belirtilen devlet anlayışını hakim kılmaktır. Asil milletimizin asırlardır devletimizi baba olarak görmesinden dolayı ve devletimize yakıştırdığı "Devlet Baba" anlayışını yeniden tesis etmektir.
Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletimize ait olduğu, cumhuriyet nitelikli, milletimizin varlığını / birliğini / bütünlüğünü / huzurunu ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, milletimize hizmet etmekle gurur duyan bir devlet...
"Milleti için; gündüz oturmayan, gece uyumayan bir devlet..." Adaleti ve güvenliği sağlamış, hakkı ve hukuku
üstün tutan, adil ve güvenilir bir devlet...
Bizim devlet ve devletçilik anlayışımız budur.


*4. Adalet ve Demokrasi
Adalet: Dünyamızın ve insanın yegane varlık sebebi…
Adalet, adil olmak...
Masumu korurken masuma olduğu kadar suçluya da adil olabilmek...
Adalet; kendimize, insana, millete, doğaya, devlete, inançlara, herkese ve herşeye adalet...
Adalet; bizim anladığımız / bizim istediğimiz devletin temeli, asli görevi...
Adaletin olmadığı yerde ne olabilir ki: Kan, gözyaşı, acı ve ızdırap... Bu nedenle adalet...
Hepimiz için, herkes için ve her zaman adalet...
Demokrasi; milli irade...
Demokrasi; milletin iktidarı...
Demokrasi; yöneticileri milletin seçim yoluyla görevlendirmesi...
Demokrasi; bir yaşam biçimi ve hayat felsefesi…
Demokrasi; herkesin kendisini özgürce ifade edebilmesi, inançlarını dilediği gibi yaşayabilmesi... İşte bu nedenle demokrasi...
Ne sahte adalet, ne sahte demokrasi...
Sözde değil özde adalet ve demokrasi...
Bütün insanlık alemi için adalet ve demokrasi...


*5. Eğitim ve Kültür
Milleti millet yapan asli unsur dil'dir. Dil aynı zamanda eğitimin, kültürün, edebiyatın ve sanatın da ana temelidir.
Bu nedenle eğitim ve kültür politikalarımız dilimiz Türk'çe temeli üzerine kurulmuştur.
Eğitim; en küçük yaşta aileden başlayarak okul ve sosyal çevre ile devam eden eğitme/öğretme sürecidir. Doğduğumuz günden başlayıp mezarda biten eğitim süreci günümüzü ve gelecek nesilleri birebir ilgilendirdiği için hükümetlerin keyfi politikalarına bırakılamayacak kadar ciddi bir devlet uygulaması haline getirilecektir.
Eğitim politikamız milletimizin milli ve manevi değerlerine, kültürüne birebir bağlı nesiller yetiştirmek için akıl, bilim ve inançla çağa uygun yeniden ve acilen düzenlenecektir.
Kültür dünümüzün bugünümüze getirdiği sonuç ise, eğitim; bugünü anlamanın ve yarına bırakabileceklerimizin yegâne yoludur.
Eğitim; ilgili bakanlığımızın isminde olduğu gibi "milli" olacak, mutlu, huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşama hakkına sahip olduğuna inandığımız evlatlarımızı kültürümüze ve çağa uygun bir şekilde eğiterek yarınlarımızı hazırlayacaktır.
Başımızı kuma gömmeden ve özümüzden kopmadan; bilmediklerimizi öğrenerek, bildiklerimizi öğreterek/paylaşarak bize yakışan şekilde yaşamanın yolu: Eğitim ve Kültür.


*6. Üretim ve Paylaşım
"Üretmeyen tükenir, adil bölüşmeyen savaşır." Ekonomide, üretim/tüketim/paylaşım dengesinde ana ilkemiz budur.
İnsanın insanca yaşaması için gereken üretim kadar paylaşım da adil olmazsa toplumda sosyal denge bozulur.
Yapmamız gereken birlikte üretmek ve adil paylaşımı sağlayacak ekonomik/yasal düzenlemeleri hayata geçirmek olacaktır.
Her siyasi sistemin kendine has bir ekonomi modeli ve/veya her ekonomik sistemin bir siyasal modeli vardır. Bizim
ekonomide esas aldığımız üretim/tüketim/paylaşım dengesini kurmak, milli geliri arttırarak geliri tabana yaymak suretiyle gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmek ve insanımıza insanca bir yaşam modeli sunmak olacaktır.
Üretim/tüketim/paylaşım dengesini kurarken üretimi ve istihdamı arttırmak kadar dışa bağımlılığı kaldırmak ana
esaslarımızdan birisi olacaktır.
Ekonomiye ve insana ayrı gözlüklerle, çifte standartlarla bakmak bizim insan ve adalet anlayışımıza uygun değildir. Hak yemeyeceğiz, sömürmeyeceğiz… Milletimizin hakkının yenmesine ve sömürülmesine de asla izin vermeyeceğiz.
Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Birlikte üreteceğiz, adaletle paylaşacağız, mutlu ve huzurlu, insanca yaşayacağız.


*7. Bilim ve Gelişim
Bütün işlerimiz bilimsel esaslar içinde ve milletimizin gelişmesine hizmet eder şekilde olmalıdır.
Akıl ve bilime aykırı, kültürümüzle ve inançlarımızla bağdaşmayan, milletimizin gelişmesinde fayda sağlamayacak içi ve sonu boş uygulamalara asla izin verilmemelidir. Milletimizin zaman, güç ve insan kaybına tahammülü yoktur.
Bize düşen; çözüm üretmek, akıl, bilim ve inançla milletimizin gelişmesi için çaba harcamak, projeler geliştirip uygulamak ve mutlaka sonuç almak olmalıdır.

MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ

26.08.2011
3984

Benzer Konular
 • - ATAMIZ
 • - Balıkesir Hutbesi
 • - Bursa Nutku
 • - Gençliğe Hitâbe
 • - İstiklâl Marşımız

 • MTP Resmi İnternet Sitesi
  Son Eklenenler
  * "3 KURUŞLUK agos DAVASI" BAŞLIYOR...

  * MTP'den YURT GAZETESİ'nin "PROVOKASYON" MANŞETİNE DAVA...

  * MANŞET RESMİ 1

  * YURTTA SULH YOKSA CİHANDA SULH GEREKSİZDİR.

  * BİTMEYEN SÜRGÜN: KIRIM

  * KANDİLİMİZ MÜBÂREK OLSUN...

  * BİR KERE DAHA SÖYLEYELİM...

  * ANNELERİMİZ'E...

  * 3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

  * MANŞET RESMİ 2

  Duyurular